คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 | องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ภิรัช ฮอลล์ อาคารไบเทคเฟส 2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯเหลืออีก  
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

Anti-Corruption Organization of Thailand 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02 613-8863 ถึง 66 แฟกซ์ 02 613-6600